Astrid Linnea

"Jeg tror vi HF-ere er veldig reflekterte, og at vi er gode på å løse vanskelige situasjoner. Vi klarer å se hele bildet, samtidig som vi har øye for små detaljer, som er en egenskap som er veldig nyttig i arbeidslivet. Jeg tror også vi får en annen, og større forståelse av hvordan mennesker påvirker samfunnet rundt oss, og motsatt, som er veldig viktig."

Read More
Viadukt ForeningComment
Hanne Aker

"Som HF-student må man være sterkere, sikrere på det man gjør og kanskje arbeide enda hardere. Vi har så utrolig mye kunnskap og er en utrolig stor ressurs for samfunnet og for arbeidslivet. Vi ser løsninger, er positive og kreative. For å bli hørt, må vi rope litt høyere."

Read More