Om Viadukt
 

Viadukt ble startet av Helene Jørum i 2014, som i den spede begynnelse ville starte en forening på HF kun for kvinner. Hun hang opp flygeblader for å få folk på det første møtet, og oppfordret folk til å søke. Det var ikke et trangt nåløye for å komme gjennom for å bli medlem i Viadukt - men Helene var opptatt av at medlemmene skulle ha en real motivasjon for å være med i hennes nye forening.

Fem år senere er Viadukt fortsatt oppe og går. Egentlig facer foreningen en ny vår med 4 nye medlemmer + masse ny giv våren 2019. Fra første styremøte, der vervene ble fordelt, satt vi igang med oppgavene våre. Nye arrangementer skulle skje, noen skulle ta ansvar for økonomien, og sosiale medier og nettside skulle oppdateres.

Fremover vil vi tråkke vår egen sti som fører til et Viadukt som fortsatt lever opp til den opprinnelige visjonen, men med aktuelle foredrag og arrangementer som studenter i 2019 vil finne verdifulle.
 

Vår visjon er å inspirere studenter til å bygge sin egen bro mellom studier og arbeidsliv

Styremedlemmer i Viadukt