Om Viadukt
 

Studentforeningen Viadukt arbeider for bedre kobling mellom studenter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, og arbeidslivet. Mange nyutdannede bruker lang tid på å få studierelevant jobb, og vi mener at gjennom blant annet å gjøre studenter mer bevisste på sin egen kompetanse kan vi lette overgangen mellom studier og arbeidsliv.

Vi vil hjelpe studentene å utnytte og utfordre sitt potensiale, og hjelpe dem å se og gripe mulighetene de har. Vi vil åpne for en arena hvor studenter og arbeidsgivere kan dele erfaringer og opprette nye relasjoner.

Viadukt består av et styre med studenter fra Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, som vil arrangere arbeidslivsrettede temakvelder, kurs, inspirasjonsforedrag etc. for studenter ved fakultetene. Disse arrangementene skal også fungere som en arena hvor studentene kan nettverke med hverandre samt arbeidsgivere og foredragsholdere som deltar.
 

Medlemmer

  • Leder - Cathrine T. Pettersen
  • Nestleder - Vilja Kristine Arnøy
  • Økonomiansvarlig - Susanne B. Gravir 
  • Markedsføring - Hanna Sælensminde Bolstad, Hina Parveen og Anne Katrin Skari-
  • Arrangementsansvarlig - Marielle Prigel Jordahl og Christine Krogfoss-
  • Styremedlem - Abdullahiqadar Ahmed Muh og Anne-Lise Langehaug.


Tidligere medlemmer: Helene Jørum (leder), Oda Bodsberg Stræte, Anne Huff, Karete Olsen, Beate Øvland, Ashley Batalden, Elena Daia Horgmo, Henrik Smehaug, Haakon Stensrud, Marte-Eline Amundsen, Katrine W. Ratikainen, Thomas Viten, Magnus Løkken Tangerud

Vår visjon er å inspirere studenter til å bygge sin egen bro mellom studier og arbeidsliv

Styremedlemmer i Viadukt

Bak fra venstre: Anne Katrin Skari, Hina Parveen, Anne-Lise Langehaug og Abdullahiqadar Ahmed Muh. Foran fra venstre: Susanne Bjerke Gravir, Marielle Prigel Jordahl, Vilja Kristine Arnøy, Cathrine T. Pettersen, Hanna Sælensminde Bolstad og Christine Krogfoss.  Foto: Ida Marie Helgetveit.

Bak fra venstre: Anne Katrin Skari, Hina Parveen, Anne-Lise Langehaug og Abdullahiqadar Ahmed Muh. Foran fra venstre: Susanne Bjerke Gravir, Marielle Prigel Jordahl, Vilja Kristine Arnøy, Cathrine T. Pettersen, Hanna Sælensminde Bolstad og Christine Krogfoss.  Foto: Ida Marie Helgetveit.